I.A. Hedin Fastighet AB

VD: Anders Hedin

Pågående fastighetsprojekt

Wijks Villa i Göteborg

2017 förvärvade Balder AB fastighetsbeståndet i I.A. Hedin Fastighet AB. Läs mer om det här:
Balder och I.A. Hedin Fastighet AB