I.A. Hedin Bil AB

Koncern-VD: Anders Hedin

I.A. Hedin Bil grundades 1985 när far och son, Ingemar och Anders Hedin förvärvade Philipsons Bil i Borås. I början på 90-talet förvärvas ytterligare anläggningar i bland annat Halmstad, Ängelholm, Helsingborg och Göteborg. I början av 2000-talet fortsätter expansionen inom bilbranschen när fler och fler anläggningar förvärvas under varumärket Hedin Bil. 2017 förvärvas norska Miklagruppen vilket innebär att ytterligare tre varumärken tillkommer inom bilkoncernen, Bavaria, KC Motors och Performance Cars. 2017 är även året då man expanderar till Belgien när sju stycken Mercedes-Benz-anläggningar förvärvas och ett nytt varumärke tillkommer: Hedin Automotive. Under 2018 förvärvas ytterligare sju anläggningar till det belgiska bolaget.

I.A. Hedin Bil AB (Hedin Bil) ägs till 91% av Anders Hedin Invest AB och till 9% av Ingemar Hedin. Koncernens huvudkontor ligger i Mölndal, Sverige och sysselsätter ca 2700 medarbetare..

I.A. Hedin Bil består idag av nio dotterbolag:

Hedin Göteborg Bil ABHedin Helsingborg Bil ABHedin Stockholm Bil AB och
Hedin Örebro Bil AB under varumärket Hedin Bil                                               
Hedin Mölndal Bil AB under varumärket Hedin Ford                                        
KC Motors AB under varumärket KC Motors                                                      
Hedin Performance Cars AB under varumärket Hedin Performance             
Hedin Belgien Bil AB  under varumärket Hedin Automotive                             
Hedin Automotive Norge AS under varumärket Bavaria                                   


Verksamhetsbeskrivning:
Hedin Bil tillhandahåller både nya och begagnande person-, transport och lastbilar. Hedin Bil är Nordens största privatägda bilåterförsäljare. Ambitionen är att vara ett fullserviceföretag med ett helhetserbjudande för såväl privat- som företagskunder. Helhetskonceptet erbjuder finansiering, serviceavtal och försäkring. Detta möjliggör ett enkelt, innovativt och prisvärt koncept för kunden.

Hedin Helsingborg Bil AB är återförsäljare och servicecenter för 31 bilmärken på 18 platser i södra Sverige.
Hedin Örebro Bil AB är återförsäljare och servicecenter för 16 bilmärken i Karlskoga, Norrköping, Örebro, Linköping och Uppsala Fyrislund.
Hedin Göteborg Bil AB är återförsäljare och servicecenter för 31 bilmärken på 22 platser i södra Sverige.
Hedin Stockholm Bil AB är återförsäljare och servicecenter för 17 bilmärken på 12 platser i Stockholm och Skåne.
Hedin Mölndal Bil AB är återförsäljare och servicecenter för Ford i Stockholm, Göteborg, Kungsbacka, Södertälje och Eskilstuna. Totalt finns Hedin Ford på sju platser.

Affärsidé
Hedin Bils affärsidé är att med den bästa kompetensen alltid leverera högsta kvalitet och service. Vi ska vara effektiva och tillmötesgående och ha kunden i fokus. På så sätt skapar vi långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer, och kan därigenom också vara den mest ekonomiska samarbetspartnern för ägare och importörer av våra 31 bilmärken.

Strategi
Hedin Bils övergripande strategi är lönsam tillväxt. Lönsamheten ska ständigt förbättras genom ökad servicegrad, högre produktivitet och motiverade medarbetare. Tillväxten ska ske inom fordonsrelaterad verksamhet.

Kärnvärden
Hedin Bils framgång bygger på medarbetares engagemang och individuella insats. Varje kund och medarbetare ska känna sig sedd och betydelsefull. Våra ledord trygghet, tillgänglighet och trovärdighet genomsyrar vårt beteende i alla situationer där vi möter varandra som kollegor, kunder och leverantörer. Vi ser kundbemötande i världsklass som ett kraftigt konkurrensmedel.

Miljö
Kvalitets- och miljöfrågorna är två mycket viktiga områden. Sedan 2005 innehar Hedin Bil-koncernen certifikat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Målsättningen med företagets systematiska kvalitets- och miljöarbete är att det dagliga arbetet genomsyras av omsorg om miljö, hälsa och kvalitet och att våra arbetsplatser upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Med engagerade och ansvarstagande medarbetare och ledare stärks företagets konkurrenskraft och varumärke.

http://www.hedinbil.se