Ripam Invest AB

VD: Anders Hedin

Ripam Invest AB ägs till 50 % av Anders Hedin Invest AB och är ett investmentbolag som investerar i verksamheter utöver kärnverksamheten. Resterande 50 % ägs av Nilhome AB.

Ripam Invest AB äger 100 % av Marstrands Kurbadhus AB som bedriver hotellverksamhet på Marstrand. Marstrands Kurbadhus äger 90 % av Marstrands Kulturfastighet AB som äger fastigheten, resterande 10 % ägs av Kungälvs Kommun.

Båda bolagen ingår i projekterings- och planeringsfasen av ombyggnation av befintlig fastighet på Marstrand, i den västkustska skärgården. Projektet för ett nytt kallbadhus är nu inlett.

http://www.båtellet.se

I oktober 2014 förvärvades Societetshuset på Marstrand, som ligger i bolaget Bautastenen Hotell AB.

http://www.societetshuset.se