Tuve Bygg

VD: Robert Bengtsson

Sedan juni 2017 äger Anders Hedin Invest AB 51 % av aktierna i Tuve Bygg. Tuve Bygg har funnits sedan 1979 och bolaget verkar både i Göteborgs- och Stockholmsregionerna med alla typer av byggprojekt och uppdragsgivare.

Tuve Bygg har en offensiv expansionsplan där målsättningen är att den genomsnittliga årliga tillväxten skall vara minst 10 %. Beställare är framförallt privata och offentliga fastighetsägare som ser långsiktigt på sitt fastighetsinnehav. För dessa byggs nya bostäder, gruppboenden, skolor, handelshus, industrianläggningar, kontor och sjukhus. De flesta projekt är i storleksordningen 20 till 500 miljoner.

Den 1 december 2016 öppnade Tuve Bygg dörrarna till sitt Stockholmskontor. Under de kommande åren är målsättningen att växa på Stockholmsmarknaden för att möta flera av kundernas önskemål.

https://tuvebygg.se