Från noll
till tjugofyra miljarder

En positiv uppgång och en spännande framtid framför oss.

Styrelse