Consensus Asset Management AB

VD: Patrik Soko

Consensus Asset Management AB är en sammanslagning av Thenberg & Kinde Fondkommission AB samt Consensus, och har antagit namnet Consensus Asset Management AB. Consensus är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm, verksam inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensioner. Bolaget har lång historik som går tillbaka ända till 1913.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder. Bolagets huvudägare utgörs av Anders Hedin och Claes-Göran Nilsson respektive bolag. Consensus aktie är börslistad på Aktietorget under ticker CAM B.

Personalen hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och kompetens inom de områden bolaget verkar. Bolaget innehar samtliga nödvändiga finansiella tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.

http://www.consensusam.se