MABI Rent AB

VD: André Schleémann

Anders Hedin Invest AB förvärvade i början av 2014 det börsnoterade bolaget MABI Rent AB. I MABI Rent AB:s dotterbolag Mabi Sverige AB drivs hyrbilsverksamhet för korttidshyra. Under varumärket FlexiLease bedrivs långtidsuthyrning av bilar upp till 12 månader.

Verksamheten
Bolaget erbjuder korttidsuthyrning genom ett komplett sortiment av personbilar, lätta lastbilar, minibussar samt ett antal specialbilar för profilering av varumärket. Under 2018 utökades även utbudet med tunga lastbilar.

Därutöver finns ett koncept med långtidshyrning upp till ett år som marknadsförs under varumärket Flexilease. Det är ett behovsstyrt komplement till tjänstebilar eller ett smart alternativ till långa leasingavtal.

MABI är ett av Sveriges största enskilda biluthyrningsföretag. Sedan starten i Stockholm 1989 har bolaget vuxit konstant och bedriver idag biluthyrning på 167 stationer på bland annat verkstäder, city-kontor samt flygplatser. Målet som hela tiden eftersträvas är att erbjuda de senaste hyrbilarna till konkurrenskraftiga priser.

Framtida utveckling
Mabi har 2018 en marknadsandel på 9.8% av hyrbilsmarknaden vilket är en ökning med 1,8% i jämförelse med föregående år. Målsättningen för de närmaste åren är att öka denna andel ytterligare.

Miljöpåverkan
Vårt agerande i miljöfrågor vägleds fortfarande av en helhetssyn, där produkterna utgör själva tyngdpunkten. Vi har redan tidigare tagit hänsyn till att tillhandahålla bilar med låga avgasutsläpp och alternativa bränslen. Vår vagnpark uppfyller således vägverkets riktlinjer gällande miljö och säkerhetskrav för biltransporter.

http://www.mabi.se

https://flexilease.se