VD:n har ordet

FRÅN NOLL…

Det började redan på 1950-talet då min far Ingemar Hedin arbetade som bilförsäljare och gjorde karriär inom bilbranschen. För mig blev det därför ett naturligt steg att inleda min karriär inom samma bransch och under tidigt 1980-tal började jag som bilförsäljare. År 1985 fick jag och min far möjligheten att förvärva Philipsons bilanläggning i Borås, och det var då denna spännande resa påbörjades under företagsnamnet I.A. Hedin Bil. Vid starten fanns varumärkena Mercedes-Benz och Nissan i koncernen. Under vårt första år omsatte vi 45 MSEK, sålde ca 800 nya och begagnade fordon och hade 40 anställda. Genom åren har vi expanderat, satsat och stått stadiga på marknaden.

…TILL TJUGOFYRA MILJARDER

Genom vidare förvärv växte under åren Anders Hedin Invest fram. Koncernen är till 100 % privatägt och verksamheten består av att förvalta och utveckla dotterbolagen främst inom fordonsbranschen. I skrivande stund, 2018, ingår bland annat I.A. Hedin Bil (till 91%), Hedin Automotive AS, Bavaria Sverige, Mabi Rent AB, Klintberg & Way AB och Car to Go Sweden AB i koncernen. Utöver dessa, har vi även investerat i bolag utanför bilbranschen som vi äger helt eller delvis. Några exempel är Tuve Bygg AB, Consensus Asset Management AB, Hedin IT och Ripam Invest AB.

Jag konstaterar att det är en stark resa vi gjort och jag ser med stor tillförsikt på den framtid vi som koncern står inför.

Anders Hedin